facebook školy
BAKALÁŘI
ROZVRHY
SUPLOVÁNÍ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VYŠKOV

Ilustrační foto 12.05.2021

ŘEDITELSKÉ VOLNO 24. a 25. 5. 2021

stanovené v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku


Ilustrační foto 22.04.2021

STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Od pondělí 26. 4. 2021 bude obnoven provoz školní jídelny-výdejny. Obědy mohou odebírat do vlastních jídlonosičů i žáci na distanční výuce, a to v době od 11.30 do 12.00 hodin za dodržení všech platných nařízení - respirátory, rozestupy, dezinfekce... Pravidla pro objednávání beze změny.


Ilustrační foto 22.04.2021

VÝUKA OD 26. 4. 2021

Na základě usnesení vlády se od 26. 4. 2021 umožňuje prezenční praktické vyučování a praktická příprava žáků a studentů všech ročníků SŠ bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině. Osobní účast na praktickém vyučování je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření každé pondělí a čtvrtek. Tedy na naší škole bude probíhat praktická výuka dle rozvrhu, který platil před omezením výuky.
Teoretická výuka probíhá i nadále distanční formou. Individuální konzultace jsou možné i pro teoretickou výuku za dodržení bezpečnostních opatření a hygienických zásad – rozestupy, respirátory, dezinfekce a větrání.
V případě prezenční výuky bude nutné antigenní testování žáků.


Ilustrační foto 13.04.2021

SAMOTESTOVÁNÍ ŽÁKŮ - INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO

Od 19. 4. 2021 dojde k postupnému návratu žáků do škol! Všichni žáci budou pravidelně každé pondělí a čtvrtek před vstupem do výuky testováni antigenními testy v aule školy.
Je důležité seznámit se s instruktážním videem pro samotestování (klikněte na název této aktuality).
SLEDUJTE ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM BAKALÁŘI - DOZVÍTE SE BLIŽŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE!


Ilustrační foto 30.03.2021

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021/2022 - POZOR AKTUALIZOVÁNO!

Vážení rodiče, milí žáci, informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022 naleznete zde.


VIDEOPREZENTACE
TECHNOLOGY ACROSS GENERATIONS
KALENDÁŘ AKCÍ
18.05.2021 - 19.05.2021
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů Ag4.
17.05.2021 - 21.05.2021
Přípravný týden - Ns2.
24.05.2021 - 25.05.2021
ŘEDITELSKÉ VOLNO stanovené v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb.
31.05.2021 - 04.06.2021
Přípravný týden - S4.
01.06.2021 - 04.06.2021
Profilová a ústní maturitní zkouška Ns2.
03.06.2021 - 09.06.2021
Přípravný týden - Ag4.
07.06.2021 - 09.06.2021
Profilová a ústní maturitní zkouška S4.
21.06.2021 - 23.06.2021
Profilová a ústní maturitní zkouška Ag4.
01.07.2021 - 02.07.2021
Závěrečné zkoušky praktické
12.07.2021 - 13.07.2021
Závěrečné zkoušky ústní
01.07.2021 - 31.08.2021
HLAVNÍ PRÁZDNINY


Jihomoravský kraj
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Program ERASMUS PLUS
Sochorova 552/15, 68201 Vyškov, tel.: 517 348 866, 517 346 086, e-mail: info@sos-vyskov.cz