facebook školy
BAKALÁŘI
ROZVRHY
SUPLOVÁNÍ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VYŠKOV

STROJÍRENSTVÍ

Maturitní obor: 23-41-M/01

Žáci, kteří zahájí studium ve školním roce 2021/2022 si ve 3. ročníku mohou vybrat z následujících specializací studia:

Žák oboru získává v průběhu studia znalosti a dovednosti z různých oblastí strojírenství, jako např. konstrukce strojů, strojírenská technologie, mechanika, technologie obrábění a zpracování plechu apod.

Zaměření studia na automatizace a roboty seznámí žáky postupně se stavbou automatů a robotů a s jejich důležitými konstrukčními a mechanickými částmi. Žáci si v průběhu studia osvojí problematiku regulace, znalost konstrukce a fungování snímačů a proniknou hlouběji do oblasti elektrotechniky, elektroniky, mechatroniky a číslicového řízení. Samozřejmostí je teoretická i praktická výuka programování počítačově řízených obráběcích a jiných strojů a zařízení.

Při volbě zaměření studia na CNC technologie se žáci učí konstruovat 3D modely a tvořit 2D výkresy strojních součástí a sestav pomocí programů AutoCAD a SolidWorks s výstupem na 3D tiskárnu. Velký důraz je kladen na programování CNC strojů se speciálním zaměřením na řezání materiálu laserem a vodním paprskem a na tváření plechů na ohraňovacím lisu. Výrobní stroje pro tyto technologie jsou společně s CNC obráběcími stroji součástí vybavení školních dílen. Samozřejmostí je využívání počítačové podpory konstruování a tvorby výrobních postupů (CAD a CAM).

Naše škola má v oblasti výuky strojírenstvých oborů mnohaletou tradici a je pro výuku oboru nadstandardně vybavena. Žáci při výuce využívají CNC soustruhy, frézky a nejmodernější technologie pro zpracování plechu (řezání materiálu laserem, řezání vodním paprskem, ohraňovací lis).

Po absolvování oboru je žák schopen:


Uplatnění

Absolvent se uplatní ve středních technickohospodářských funkcích ve strojírenství, a to při zajišťování konstrukční a technologické části výrobního procesu, při organizaci provozních činností, v obchodně-technických službách apod.

Část našich absolventů pokračuje dále studiem na vysoké škole.

Příklady pracovních pozic

KALENDÁŘ AKCÍ
07.12.2020
Opravná písemná ZZ
08.12.2020 - 09.12.2020
Opravná praktická ZZ
23.12.2020 - 03.01.2021
Vánoční prázdniny
29.01.2021
Pololetní prázdniny
22.02.2021 - 28.02.2021
Jarní prázdniny
01.04.2021
Velikonoční prázdniny
27.04.2021
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů Ns2.
28.04.2021
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů S4.
28.04.2021
Praktická maturitní zkouška - písemná část Ag4.
03.05.2021 - 07.05.2021
Státní část maturitní zkoušky
10.05.2021 - 12.05.2021
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů Ag4.
17.05.2021 - 19.05.2021
Profilová a ústní maturitní zkouška S4.
27.05.2021 - 31.05.2021
Profilová a ústní maturitní zkouška Ag4.
02.06.2021
Závěrečné zkoušky písemné
01.06.2021 - 04.06.2021
Profilová a ústní maturitní zkouška Ns2.
03.06.2021 - 04.06.2021
Závěrečné zkoušky praktické
14.06.2021 - 16.06.2021
Závěrečné zkoušky ústní
01.07.2021 - 31.08.2021
HLAVNÍ PRÁZDNINY

PREZENTACE ŠKOLY
POLYGRAM


Jihomoravský kraj
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Program ERASMUS PLUS
Sochorova 552/15, 68201 Vyškov, tel.: 517 348 866, 517 346 086, e-mail: info@sos-vyskov.cz