facebook školy
BAKALÁŘI
ROZVRHY
SUPLOVÁNÍ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VYŠKOV

STAVEBNICTVÍ

Maturitní obor: 36-47-M/01

Žáci, kteří zahájí studium ve školním roce 2021/2022 si ve 3. ročníku mohou vybrat z následujících specializací studia:


Zaměření na design prohloubí znalosti žáků ve vizualizaci, v dějinách umění a architektury.

Zaměření na pasivní domy seznámí žáky hlouběji s dřevostavbami, energetickým návrhem domu, zelenými střechami a fasádami, s využitím odpadních a dešťových vod, tepelnými zdroji a s instalacemi rozvodu potrubí.

Žák oboru si v průběhu studia osvojuje znalosti a dovednosti v oboru stavebnictví. Mezi předměty odborné přípravy patří: stavební materiály, stavební mechanika, stavební konstrukce, stavební provoz, architektura, geodézie, odborné kreslení, deskriptivní geometrie a konstrukční cvičení. Žáci se učí konstruovat 3D modely a tvořit 2D výkresy pozemních staveb pomocí programu ArchiCAD s výstupem na 3D tiskárnu.

Absolvent oboru stavebnictví

Absolvent se uplatní v povolání

Své uplatnění nacházejí absolventi oboru také v oblasti správních institucí např. v pozicích:

Část našich absolventů pokračuje ve studiu na vysoké škole.

VIDEOPREZENTACE

KALENDÁŘ AKCÍ
07.12.2020
Opravná písemná ZZ
08.12.2020 - 09.12.2020
Opravná praktická ZZ
23.12.2020 - 03.01.2021
Vánoční prázdniny
29.01.2021
Pololetní prázdniny
22.02.2021 - 28.02.2021
Jarní prázdniny
01.04.2021
Velikonoční prázdniny
27.04.2021
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů Ns2.
28.04.2021
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů S4.
28.04.2021
Praktická maturitní zkouška - písemná část Ag4.
03.05.2021 - 07.05.2021
Státní část maturitní zkoušky
10.05.2021 - 12.05.2021
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů Ag4.
17.05.2021 - 19.05.2021
Profilová a ústní maturitní zkouška S4.
27.05.2021 - 31.05.2021
Profilová a ústní maturitní zkouška Ag4.
02.06.2021
Závěrečné zkoušky písemné
01.06.2021 - 04.06.2021
Profilová a ústní maturitní zkouška Ns2.
03.06.2021 - 04.06.2021
Závěrečné zkoušky praktické
14.06.2021 - 16.06.2021
Závěrečné zkoušky ústní
01.07.2021 - 31.08.2021
HLAVNÍ PRÁZDNINY

PREZENTACE ŠKOLY
POLYGRAM


Jihomoravský kraj
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Program ERASMUS PLUS
Sochorova 552/15, 68201 Vyškov, tel.: 517 348 866, 517 346 086, e-mail: info@sos-vyskov.cz