Video prezentace školyfacebook školy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

BAKALÁŘI
ROZVRHY
SUPLOVÁNÍ

AKTUÁLNĚ

Ilustrační foto 17.05.2019

Mezinárodní soutěže I a OK - naši kluci opět nezklamali!

Stalo se již tradicí, že v měsíci květnu pořádáme mezinárodní soutěže obráběčů kovů a instalatérů. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Slavnostního zahájení již 17. ročníku soutěže instalatérů a 8. ročníku soutěže obráběčů se v aule víceúčelové dílenské haly naší školy zúčastnilo mnoho významných osobností. Byli mezi nimi Ing. Ivo Bárek, starosta města Vyškova Karel Jurka, Mgr. Pavel Ondrák z ÚP Vyškov, za OHK PhDr. Antonín Holubář, prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky Bohuslav Hamrozi, Bc. Roman Hanák a v neposlední řadě ředitel školy RNDr. Petr Hájek a zástupkyně pro praktické vyučování Ing. Blanka Jagošová.

Záštitu nad oběma soutěžemi převzal hejtman JMK JUDr. Bohumil Šimek a Bc. Roman Hanák. Cech topenářů a instalatérů České republiky udělil záštitu soutěži instalatérů.

Jsme moc rádi, že jsme mohli přivítat zástupce zahraničních škol. Soutěžním úkolem obráběčů bylo zhotovení výrobku na klasickém soustruhu. Soutěž sestávala pouze z praktické části. Hodnotícími kritérii bylo zejména dodržení rozměrů a daných parametrů, dodržení časového limitu, celkový vzhled součásti a dodržení bezpečnosti práce. Naše pozvání neodmítli zástupci ze dvou škol v Polsku, dále pak školy v Maďarsku, na Slovensku a tři školy z ČR. Z každé školy, včetně té naší, soutěžil jeden soutěžící. První místo vybojoval Tomasz Pekala (Polsko), na 2. místě se umístil náš Vojtěch Varta se ztrátou pouhých 7 bodů. Tento úspěch není první, Vojta se probojoval vítězstvím v regionálním kole KOVO Junior do státního kola konaného v Chomutově. Na 3. místě skončil Daniel Adam z Brna.

Soutěže Instalatérů se zúčastnily školy z Rakouska, Maďarska, Slovenska a čtyři školy z ČR (včetně nás). Z každé školy se zúčastnili dva soutěžící, soutěžili jako jednotlivci. Jejich úkolem bylo svařování a ohýbání černých trubek, závitové potrubí a rozvod Cu-potrubí s připojením otopných těles. Komise hodnotila zejména kompletnost, funkčnost a těsnost; vzhled svarů a pájených spojů, provedení ohybů; dodržení předepsaných rozměrů a technologického postupu, dodržení zásad bezpečnosti.

Výsledky byly tentokrát velmi těsné! První místo putuje na Slovensko do Žiliny díky Mateji Holienkovi, který dosáhl 335 bodů. Druhé místo obsadil Michal Raidl z rakouského Zistersdorfu s bodovým ohodnocením 333 bodů a třetí místo vybojoval Jan Sáňka, který reprezentoval naši školu a v soutěži získal 332 bodů. Druhý zástupce naší školy Adam Bartošek se umístil na krásném 5. místě.

Děkujeme všem sponzorům, kteří se nemalou měrou podíleli na finančním zabezpečení soutěží a bez kterých bychom takové soutěže nemohli vůbec uskutečnit! Obrovské poděkování patří také odborníkům z praxe, kteří tvořili porotu a věnovali svůj den hodnocení prací žáků.

Věříme, že z Vyškova odjížděli všichni spokojení a plní zážitků a těšíme se na další setkání v příštím roce.

Fotogalerie.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace
Sochorova 552/15, 68201 Vyškov
tel.: 517 348 866
tel.: 517 346 086
e-mail: info@sos-vyskov.cz

PREZENTACE ŠKOLY
POLYGRAM

Kalendář akcí
29.10.2020 - 30.10.2020
Podzimní prázdniny
23.12.2020 - 03.01.2021
Vánoční prázdniny
29.01.2021
Pololetní prázdniny
22.02.2021 - 28.02.2021
Jarní prázdniny
01.04.2021
Velikonoční prázdniny
01.07.2021 - 31.08.2021
HLAVNÍ PRÁZDNINY

Jihomoravský kraj
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Program ERASMUS PLUS
© SOŠ a SOU Vyškov 2015