video prezentace školyfacebook

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

informační systém rozvrhy suplování

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Vyškov,
příspěvková organizace

Sochorova 552/15, 68201 Vyškov
tel.: 517 348 866
tel.: 517 346 086
e-mail: info@sos-vyskov.cz

Prezentace SOŠ a SOU Vyškov
Prezentace PolyGram

Kalendář akcí
30.01.2020
Vydání Výpisu vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2019/2020
31.01.2020
Pololetní prázdniny
17.02.2020 - 23.02.2020
Jarní prázdniny
Jihomoravský kraj
OPVK
ERASMUS+
UNIV2 kraje
NZZ

AKTUÁLNĚ

10.12.2018

Rozšiřování výuky na víceúčelové hale

V době spouštění provozu na naší víceúčelové hale vybavené CNC stroji převládala představa, že bude využívaná pouze pro odbornou přípravu našich studentů a učňů strojírenských oborů. V průběhu let se ukázalo, že potenciál tohoto vzdělávacího prostoru je daleko větší.

V loňském školním roce se nám např. podařilo v rámci projektu „Centrum odborné přípravy pro strojírenství“ připravit nabídku a úspěšně realizovat výuku pro studenty a učně jiných středních odborných škol našeho regionu. Máme však připravenou i celou řadu projektů zaměřených na podporu technického vzdělávání na základních školách, z nichž několik se jich na víceúčelové hale realizuje od loňského školního roku v pilotním režimu (např. pro ZŠ Purkyňova, ZŠ Drnovice atd.). Ředitelé základních škol našeho regionu byli seznámeni s možnostmi spolupráce SOŠ a SOU s jejich základními školami v rámci prezentace našich projektů, která se uskutečnila dne 1. 11. 2018, takže lze předpokládat, že v tomto školním roce se počet zapojených ZŠ ještě zvýší.

Nerozšiřujeme však využití haly jen směrem „ven“, ale usilujeme i o rozvoj odborné přípravy našich studentů a učňů, včetně nestrojírenských odborností. Příkladem může být začlenění možností, které nám vybavení haly nabízí, do přípravy operátorů skladování. V tomto roce jsme rozšířili v pilotním provozu odbornou přípravu 1. ročníku operátorů o praktickou výuku na vakuovém zdvíhacím zařízení Glasslift 550 a teoretickou i praktickou výuku zařazením tématu „Logistický tok materiálu a polotovarů ve výrobní strojírenské firmě“.

Řada našich studentů a učňů dochází na halu i mimo odbornou přípravu stanovenou rozvrhem, aby v době svého volna využili možnosti poskytnuté vyučujícím zodpovědným za provoz víceúčelové haly. Samostatně pracují na svých vlastních projektech, a to včetně studentů a učňů nestrojírenských odborností, kteří se o možnostech využití výukového prostoru víceúčelové haly dozvěděli např. od svých spolužáků. Typickým příkladem je Michal Skácel („stavební“ odbornost), který se rozhodl, že si vytvoří model budovy. Zpracoval si návrh řešení, samostatně si naprogramoval výrobu jednotlivých stavebních prvků ze dřeva, kovu a plastů na počítačové učebně víceúčelové haly a tento týden dokončil jejich výrobu na CNC Laseru a CNC Vodním paprsku.

Zkušenosti z realizace projektů pro základní školy, stejně jako zmíněný Michalův příklad ukazují, že jen těžko bychom hledali na naší škole výukový předmět, ve kterém bychom nemohli využít možností, které nám nabízí víceúčelová hala v podpoře odborných i všeobecných předmětů. Bylo by dobré, kdyby se některý z našich vyučujících (odborných i všeobecných předmětů) rozhodl využít zkušeností z tříletého provozu víceúčelové haly k podpoře výuky některého z témat ve svém předmětu, popř. k realizaci vlastního výukového projektu a využít tak možností, které jim existence víceúčelové haly nabízí.

Ing. Petr Halák

© SOŠ a SOU Vyškov 2015