video prezentace školyfacebook

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

informační systém rozvrhy suplování

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Vyškov,
příspěvková organizace

Sochorova 552/15, 68201 Vyškov
tel.: 517 348 866
tel.: 517 346 086
e-mail: info@sos-vyskov.cz

Prezentace SOŠ a SOU Vyškov
Prezentace PolyGram

Kalendář akcí
30.01.2020
Vydání Výpisu vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2019/2020
31.01.2020
Pololetní prázdniny
17.02.2020 - 23.02.2020
Jarní prázdniny
Jihomoravský kraj
OPVK
ERASMUS+
UNIV2 kraje
NZZ

AKTUÁLNĚ

21.06.2018

Centrum odborné přípravy pro strojírenství

Když jsme se sešli v červenci 2017 u jednoho stolu s prof. Ing. Miroslavem Kuzdasem CSc. a dalšími pracovníky organizačního jádra výstavby Centra odborné přípravy pro strojírenství, zdálo se, že vize, které na tomto jednání byly prezentovány, jsou příliš vzdálené. Opak je však pravdou. Stěžejní myšlenkou tohoto projektu bylo vytvořit prostor pro sdílení vzdělávacích kapacit (materiálních i personálních) a přispět tak k rozvoji odborného vzdělávání v oblasti strojírenství v našem regionu. Vzhledem k profilaci Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov se i naše škola zapojila do realizace tohoto projektu.

Připravili jsme nabídku vzdělávacích jednodenních i vícedenních výukových bloků postavených na specifikách naší vzdělávací instituce, jež nás determinují mezi obdobnými školami. Dne 7. 6. 2018 využila Střední škola Strážnice jednu z námi nabízených vzdělávacích aktivit a její studenti třetích ročníků oboru strojírenství a technického lycea u nás a v době od 8.30 do 14.00 h absolvovali výuku zaměřenou na využití moderních technologií v oblasti dělících a tvářecích CNC strojů. Materiální a personální zabezpečení výuky bylo, v souladu se záměrem projektu Centra odborné přípravy, zcela v kompetenci naší školy.

Studenti ze Strážnice v prostorách víceúčelové haly absolvovali odbornou přípravu s následující tématikou:

  • Princip činnosti CNC Laseru, Vodního paprsku a Ohraňovacího lisu
  • Základy programování výroby jednoduchého artiklu na CNC Laseru a Vodním paprsku v programu BySoft 7
  • Tvorba výrobního programu jednoduchého artiklu na CNC Ohraňovacím lisu
  • Praktický nácvik výroby jednoduchých artiklů na jednotlivých CNC strojích dle zpracovaného výrobního programu

Je třeba zmínit, že nebyli vzdělávání pouze strážničtí, ale také naši studenti, i když v jiné oblasti. Konkrétně Martin Hanák, Adam Kapounek a Petr Klimek v pozici instruktorů výcviku řídili odbornou přípravu pro strážnické studenty na pracovištích Programování, Gravírování a Rozvoje prostorové představivosti. V jejich případě nešlo pouze o to, aby předali Strážnickým studentům vlastní odborné znalosti získané v průběhu odborné praxe na víceúčelové hale naší školy. Cílem především bylo, aby dostali příležitost, získat praktické zkušenosti z vedení podřízeného kolektivu, které určitě zužitkují v praxi, nastoupí-li v budoucnu např. na pozici mistra výroby v průmyslové firmě. Jejich pozitivní reakce, stejně jako reakce studentů a zúčastněných pedagogů Střední školy Strážnice potvrzují správnost celkového směřování projektu Centra odborné přípravy.

Ing. Petr Halák

© SOŠ a SOU Vyškov 2015